Akademia Zarządzania

 

Akademia Zarządzania to unikatowy projekt edukacyjny kierowany do właścicieli firm, menadżerów, kadry kierowniczej, osób zarządzających zespołami ludzi, pragnących rozwinąć swoje zdolności przywódcze; zdobyć nie tylko wiedzę, ale i konkretne narzędzia oraz praktyczne umiejętności liderskie i organizacyjne.

 Wiemy, że zarządzanie ludźmi to jedno z większych wyzwań. Wymaga wypracowania szeregu umiejętności: od organizacji pracy zespołu, motywowania pracowników do wyznaczania celów, weryfikacji pracy, komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wielu innych. 
Jest to praca dynamiczna, wymagająca i niezwykle satysfakcjonująca. Właściwe przywództwo to znalezienie balansu pomiędzy zadaniami, które firma musi wykonać – a skupieniem na ludziach, z którymi współpracujemy.


DLA KOGO?
Program Akademii Zarządzania adresowany jest do menadżerów lub osób planujących objąć tę funkcję, właścicieli firm, w których zespół rozwija się dynamicznie, osób, które chcą rozwijać kompetencje kierownicze i zbudować na solidnych fundamentach swój autorytet liderski.

Zapraszamy zarówno osoby bez wcześniejszej edukacji z zakresu przywództwa i zarządzania, a także te, które posiadają w tym zakresie teoretyczną wiedzę, ale chcą rozwinąć jeszcze bardziej umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania.

CEL 
Postawiliśmy sobie za cel, aby Uczestnik Akademii Zarządzania, po przejściu cyklu szkoleń, warsztatów i sesji coachingowych zwiększył swoją skuteczność w zarządzaniu, stał się bardziej pewnym siebie oraz swoich możliwości i potencjału liderem, który potrafi znaleźć balans pomiędzy budowaniem zaangażowanego zespołu a realizacją zadań i celów firmy.

Z kadrą zarządzającą pracuję od przeszło 12 lat. Poznaję jej wyzwania, najczęstsze problemy, potrzeby. Zaobserwowałam że dwa czy trzy dni szkolenia z budowania zespołu są tak naprawdę wstępem pozwalającym określić, w czym wskazany jest rozwój. Ponieważ lubię rezultaty i wymierne efekty, postanowiłam stworzyć projekt, który idzie dalej – w stronę praktycznej pracy nad konkretnymi umiejętnościami związanymi z zarządzaniem pracą ludzi. Chcę, by Uczestnicy Akademii Zarządzania wychodzili ze znajomością narzędzi i przede wszystkim – umiejętnością ich stosowania. Razem ze wspaniałymi gośćmi zaproszonymi do projektu pragnę kształtować liderów, z którymi pracownicy chcą pracować, za którymi chcą podążać, którzy w klimacie szacunku, świetnego podejścia do ludzi, potrafią realizować z nimi cele firmy, którzy potrafią wydobywać z ludzi to, co najlepsze. Stąd taka forma zajęć. Jestem przekonana, że to będzie niezwykła przygoda rozwojowa dla tych, którzy chcą więcej i lepiej. – Agnieszka Kubicka – Błońska


NAUKA I PRAKTYKA
System nauki prowadzony jest w charakterze warsztatowo – dyskusyjnym, z mocnym nastawieniem na praktykę i indywidualne podejście do Uczestnika.

Akademia Zarządzania to kilkumiesięczny projekt, gdyż stawiamy na cele długofalowe, rozwijanie realnych umiejętności, przekazanie oraz utrwalenie wiedzy. Wiemy, że zdobywanie nowych umiejętności jest procesem, który wymaga czasu i nie da się zdecydowanie rozwinąć swoich kompetencji związanych z zarządzaniem w jeden weekend.

Każdy Uczestnik, oprócz wiedzy, zdobędzie niezbędne narzędzia, które będą dopasowane do jego stylu zarządzania i osobowości i pozwolą mu efektywnie zarządzać zespołem – wypracuje je z trenerem podczas warsztatów, będzie miał okazje sprawdzenia siebie w sytuacjach testowych, będzie pracował nad rozwojem indywidualnym podczas sesji coachingowych.

KORZYŚCI
Uczestnik Akademii Zarządzania:

* realnie rozwija kompetencje niezbędne do kierowania zespołem
* określa swój styl zarządzania – mocne i słabe strony 

* dowiaduje się, jakie jego kompetencje wymagają rozwoju i pracuje nad nimi z coachem
* poznaje narzędzia niezbędne do efektywnej pracy z ludźmi
* ma okazję skorzystać z doświadczenia zarządzających, którzy zbudowali zaangażowane zespoły
* po spełnieniu kryteriów certyfikacyjnych, otrzymuje certyfikat potwierdzający rozwinięcie umiejętności 

PROGRAM
Podczas zajęć warsztatowych zdobędzie narzędzia i będzie ćwiczył umiejętności potrzebne do:

* skutecznej rekrutacji pracowników i dobierania zadań pod kątem ich kompetencji 
* motywowania pracowników i budowania ich zaangażowania
* delegowania zadań i wyciągania konsekwencji
* organizowania pracy
* budowania skutecznej komunikacji z zespołem i z każdym pracownikiem indywidualnie
* przekazywania trudnych informacji w zespole
* rozwiązywania konfliktów zespołowych
* kontrolowania i weryfikowania pracy 
* rozwijania pracowników 
* budowania autorytetu

 

Program – główne obszary i korzyści z nich wynikające

I

Ja w roli skutecznego lidera

Podczas pierwszego szkolenia Akademii Zarządzania Uczestnicy poznają cechy najlepszych zarządzających, które wpływają na efektywność zespołu. Określają swoje kwalifikacje liderskie, mocne strony i te do rozwoju, nad którymi pracujemy później indywidualnie podczas sesji coachingowych. Każdy diagnozuje swój styl kierowania. Poznaje prawa pozytywnego wpływania na pracowników i dowiaduje się jak budować autorytet w zespole. Ma także okazję rozwijać cechy liderskie podczas praktycznych zajęć. 

 

II

Ja jako lider, który potrafi wydobyć potencjał z pracowników i skutecznie zarządzać zadaniami

Podczas drugiego szkolenia Uczestnicy uczą się rozpoznawać potencjał pracowników i dobierać ludzi do zadań tak, by ich możliwości były najefektywniej zagospodarowane. Dowiadują się także jak zarządzać mocnymi i słabymi stronami pracowników. Ćwiczą diagnozowanie potencjału pracownika. Robią analizę swojego zespołu. Poznają narzędzia przydatne w ocenie kompetencji kandydatów w ramach procesu rekrutacyjnego. Określają plan wdrożenia pracowników do pracy. Poznają pierwsze, najważniejsze elementy, niezbędne do budowania zaangażowania pracowników.

 

III

Ja jako lider, który świetnie komunikuje się z zespołem. Motywuje do działania siebie i innych. Deleguje i egzekwuje zadania.

Na trzecim szkoleniu Uczestnicy dowiadują się, jakie elementy są niezbędne, by budować dobrą komunikację w zespole. Jak tworzyć klimat otwartości i konstruktywnej pracy. Poznają najczęstsze przyczyny problemów komunikacyjnych w firmie i dowiadują się, co zrobić by ich uniknąć. Ćwiczą przeprowadzanie trudnych rozmów z pracownikami oraz udzielanie im informacji zwrotnej. Praktykują prowadzenie efektywnych spotkań, jasne przekazywanie zadań. Rozwijają umiejętność egzekwowania wykonania zadania, szczególnie w sytuacjach, kiedy praca nie przebiega sprawnie. Poznają narzędzia służące motywowaniu, odpowiednio dopasowane dla danego typu pracownika. Poznają zasady motywowania finansowego a także pozafinansowego. Przeprowadzają analizę swojego zespołu pod kątem komunikacji i motywowania.

 

IV

Ja jako lider, który efektywnie wyznacza cele i rozwija pracowników. Potrafi kontrolować pracę. Jest konsekwentny.

Podczas czwartego spotkania szkoleniowego Uczestnicy rozwijają umiejętność wyznaczania celów i planowania pracy pracowników a także przeprowadzania pracowników przez zmianę. Poznają sposoby motywującego kontrolowania pracy swojego zespołu. W związku z ogromnym znaczeniem konsekwencji w pracy z ludźmi, Uczestnicy poznają także podstawy bycia konsekwentnym, analizują swój poziom konsekwencji i określają plan rozwoju tej cechy. Ćwiczą także wyciąganie konsekwencji od pracownika po niewykonanym zadaniu.

 

V

Ja jako lider, który weryfikuje i właściwie ocenia  pracę swojego zespołu. Który potrafi angażować ludzi do pracy.

Podczas ostatniego spotkania szkoleniowego Uczestnicy poznają kolejne narzędzia służące budowaniu zaangażowania pracowników i rozwijania ich potencjału w celu skuteczniejszej realizacji celów firmy. Ćwiczą prowadzenie rozmowy rozwojowej z pracownikiem, weryfikującej jakość pracy a także pozwalającej na wyznaczenie celów rozwojowych dla pracownika i firmy. Drugiego dnia w części praktycznej prezentują swoje umiejętności podczas konkretnych zadań i otrzymują informację zwrotną, podsumowującą indywidualne kompetencje liderskie.

Każde szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnik zdobywa wiedzę, ale też wymienia się doświadczeniem. Ma okazję porozmawiać z zaproszonymi gośćmi, którzy zbudowali efektywne zespoły, przedyskutować różne sytuacje zespołowe. Podczas zajęć wykorzystujemy narzędzia, których celem jest praktykowanie umiejętności liderskich, m.in. gry, analizy konkretnych sytuacji zespołowych, testy, dyskusje, ćwiczenia, i in.

 


CYKL NAUKI

Oferujemy 5 miesięczny (luty – czerwiec 2018r.) tryb nauki, praktyki i rozwoju, który obejmuje:

* 5 dwudniowych warsztatów 
* 3 sesje coachingowe dla każdego Uczestnika (jedna sesja ok. 1,5 h)
* spotkania z przedsiębiorcami, którzy rozwinęli swoje zespoły i mają prężnie działające firmy
* certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności (po spełnieniu odpowiednich kryteriów)

Zajęcia będą odbywać się w gronie maksymalnie 12 osób, tak byśmy mogli poświęcić odpowiednią uwagę każdemu z Uczestników.

Po pomyślnym spełnieniu wymaganych kryteriów Uczestnicy Akademii Zarządzania zdobędą certyfikaty potwierdzające ich kompetencje.

MIEJSCE:

Kalisz


ZAPISY:

info@centrum-rozwoju.eu,

tel. +48 793013759

KOSZT:

980,00 zł netto miesięcznie (5 m-cy) (całość: 4900,00 zł netto).


Płatność albo w całości albo w 5 ratach.

 

DANE DO PRZELEWU:
CENTRUM ROZWOJU AGNIESZKA KUBICKA – BŁOŃSKA
Graniczna 36a
62-800 KALISZ
NIP: 9680810865
Regon: 301654697
Nazwa banku: BZW WBK
Numer rachunku bankowego: 72 1090 1128 0000 0001 0311 4306
Tytułem: Akademia ZarządzaniaTRENER PROWADZĄCY:
Agnieszka Kubicka – Błońska – certyfikowany trener biznesu, coach, doradca HR, rekruter. Wspiera ludzi i firmy w wydobywaniu ich potencjału. Od 12 lat szkoli w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji wewnątrz firmy, budowania zaangażowania i motywacji. Specjalizuje się w tworzeniu odpowiednich warunków i usprawnień w działaniu przedsiębiorstwa, kształtuje liderów, organizuje pracę zespołu. Opracowała swój autorski “System Rozwoju Pracowników”, który jest kompleksowym narzędziem podnoszącym efektywność firm. Nie tylko wierzy, ale też widzi w swojej praktyce doradcy HR, że w atmosferze szacunku, z rozwijającym się i zadowolonym zespołem można prowadzić skuteczny i szczęśliwy biznes. 

Szczególne znaczenie ma dla niej rola coacha i doradcy personalnego, w ramach której może mocno wsłuchiwać się w potrzeby drugiego człowieka. Pomaga w przełamywaniu barier, realizacji marzeń, w budowaniu poczucia wartości.

“Moim celem jest to, by moja praca nie wpływała tylko teoretycznie na ludzi, ale aby przenikała ich praktykę i powodowała długofalową zmianę.”

Współpracowała z kilkudziesięcioma firmami, a do jej klientów należeli m.in. Haft, Axa, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Społem, i in.

Przez kilka lat związana z mediami, była m.in. redaktorem Portalu Calisia.pl. Od 2011 roku jest właścicielką firmy Centrum Rozwoju. W maju 2013 roku wydała swoją debiutancką książkę – powieść psychologiczną „wbrew nadziei”. Autorka licznych publikacji w Internecie. Przez 3 lata była PR Menedżerem w firmie szkoleniowej. Jest także koordynatorem Projektu „Pomoc na czasie”.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress