Audyt Personalny

 

Audyt personalny obejmuje ocenę kapitału ludzkiego firmy poprzez szczegółową analizę potencjału kadry pracowniczej i menedżerskiej (predyspozycje osobowościowe,kompetencje społeczne i in.) oraz sugestie rozwoju i wypracowanie rozwiązań w nieefektywnych obszarach działań.

 

 

DLA KOGO?

Audyt personalny może być wynikiem doradztwa HR, może też być zleceniem indywidualnym danej firmy w przypadku np. nieefektywnej pracy danego działu lub sytuacji konfliktowej w firmie.

 

CEL

Naszym celem jest zwiększenie efektywności Twojego zespołu i realizacji celów firmy poprzez szczegółową diagnostykę sytuacji personalnej w firmie.

 

KORZYŚCI

Poprzez 5-etapowy proces działania  i szczegółową diagnostykę sytuacji personalnej w Twojej firmie dopasujemy indywidualne rozwiązania do Twojej sytuacji.

 

 

PRZYKŁADOWY  5-ETAPOWY PLAN DZIAŁANIA

 

 Etap I   Określenie celów audytu

 Rozmowy z osobami zarządzającymi firmą, wstępna analiza i ustalenie celów audytu oraz obszarów, które mają  podlegać analizie

 Etap II   Diagnoza

 Zapoznanie się z obecną sytuacją w zespole – wywiady z pracownikami; obserwacje

 Przykładowe obszary analizowane podczas audytu:

  • co można zrobić w zakresie zarządzania ludźmi, by skuteczniej realizować cele firmy?
  • czy pracownicy są dobrani dobrze do zadań, które wykonują?
  • jakie predyspozycje zawodowe/kompetencje mają pracownicy? 
  • jak jeszcze efektywniej rozwinąć i wykorzystać ich potencjał?
  • jak zwiększyć motywację zespołu?
  • jaką ścieżkę rozwoju zaplanować dla pracowników?
  • co można usprawnić w funkcjonowaniu zespołu w firmie?
  • jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
  • jakie bariery przeszkadzają w efektywniejszym realizowaniu celów?
  • jak rozwiązać trudną sytuację z pracownikiem?
  • jak usprawnić przepływ informacji w firmie?
  • jak poprawić obsługę klienta?
  • jak dobrać właściwych ludzi na dane stanowisko?
  • jak zwiększyć skuteczność dotarcia do klienta?                                                                                                  

 Etap III    Podsumowanie

 Zebranie wniosków z przeprowadzonej diagnozy i ich analiza

 Etap IV   Doradztwo 

 Prezentacja wniosków i sugerowanych wdrożeń mających na celu zwiększenie efektywności firmy;  wskazanie      obszarów do rozwoju i określenie rozwiązań związanych z kierowaniem pracownikami (w ramach systemu  motywacyjnego,  podziału obowiązków i organizacji zadań, oceny pracy, rozwoju pracowników, organizacji pracy,  wizerunku firmy,  itp.)

 Etap V   Wsparcie w wdrożeniu usprawnień i działań rozwojowych

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA REALIZOWANE PODCZAS AUDYTU

 • doradztwo dla zarządzających dotyczące kompetencji pracowników i ich dopasowania do zadań i skuteczniejszego wykorzystania w realizacji celów
 • coaching z pracownikiem z działu obsługi klienta czy działu sprzedaży mający na celu zwiększenie skuteczności w docieraniu do klienta, rozwój umiejętności prezentacyjnych, asertywności i in. 
 • doradztwo w kwestii obsługi klienta i sposobów pozyskiwania klienta
 • doradztwo w zakresie motywowania pracowników 
 • doradztwo w zakresie organizacji pracy w poszczególnych działach
 • doradztwo w zakresie rekrutacji właściwych osób na wybrane stanowiska
 • diagnoza przyczyn nieefektywnej realizacji celów firmy i określenie sposobów ich wyeliminowania
 • doradztwo w zakresie rozwiązania trudnej sytuacji z pracownikiem
 • doradztwo w zakresie rozwoju pracowników

 

REFERENCJE

Opinia Prezesa  Armatury Kozłowski – firmy, w której realizowany był audyt personalny:

Dzięki przeprowadzonemu audytowi pracownicy z magazynu zostali lepiej zorganizowani, uwierzyli w siebie i zgrali się w pracy. Kierownik dzięki coachingowi realizowanemu w ramach audytu skupia się bardziej na kierowaniu pracownikami. Ma wsparcie w wybranym zastępcy, chce się uczyć. Wprowadzane są także zmiany w polityce motywacyjnej pracowników.
Po audycie zgodnie z sugestią organizowane są spotkania z kierownikami działów, widzę ile dobrego wnoszą do funkcjonowania firmy.
Coaching z przedstawicielem handlowym i dostrzeżenie jego mocnych stron wpłynęły na to, że jest on bardzo zmotywowany. 
Pracownica do działu marketingu wyłoniona przy Twoim wsparciu doradczym pracuje bardzo szybko, jest zaangażowana. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wprowadziliśmy także sugerowane zmiany w jednym z oddziałów. Zmiany te skutkują poprawą wizerunku i dopasowaniem oferty do oczekiwań klientów. Teraz zabieramy się za wdrażanie sugerowanych zmian w dziale sprzedaży detalicznej.

Miałem już trenerów, po których szkoleniach ludzie byli niezadowoleni, uważali że to strata czasu, a ja zastanawiałem się czy kolejne mają sens, obawialiśmy się czy nie będzie następnej porażki. A tu zdziwienie. Przez ten audyt ludzie uwierzyli, że ktoś, kogo proszę o pomoc z zewnątrz nie jest po to, by znaleźć haka i zwolnić pracowników, tylko po to, by pomóc rozwinąć ich i firmę.
Dziękuję za cenne uwagi, za to że masz odwagę, by powiedzieć nawet o trudnych rzeczach wymagających zmiany. Wiem na co teraz zwrócić uwagę. Pracuję punkt po punkcie na wskazanymi usprawnieniami, samemu nie zawsze łatwo je zauważyć a taki audyt na to pozwala. Do zrobienia jako Firma mamy jeszcze dużo, ale pomogłaś i jesteśmy na dobrych torach, idziemy do przodu z fajnymi zespołami. Po drodze niejeden raz będę potrzebował wsparcia Twojej firmy. Dziękuję bardzo!

 

KOSZT

Ustalany indywidualnie w zależności od specyfiki audytu.

 

KONTAKT

tel. 793 013 759

mail: info@centrum-rozwoju.eu 

 

Zapraszamy do współpracy!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress