System Rozwoju Pracowników

 

System Rozwoju Pracowników to kompleksowa usługa, która zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. 

 

DLA KOGO?

System Rozwoju Pracowników kierowany jest do firm zorientowanych na rozwój, zdających sobie sprawę z tego, że rozwój należy zaplanować, realizować i monitorować. Do firm, które chcą podnosić wydajność pracy swoich pracowników i motywować ich do efektywnej pracy. Każda firma ma swoją specyfikę, kulturę organizacyjną i klimat. System Rozwoju wspiera wartości, na których zależy firmie, dopasowywany jest indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa.

 

CEL

Wprowadzając System Rozwoju Pracowników  w Państwa firmie, stawiamy sobie za cel  podniesienie wydajności Państwa zespołu oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania  przedsiębiorstwa. Opracowanie rozwiązań najlepszych dla Państwa firmy poprzedzone jest badaniem  potrzeb w zakresie Systemu Rozwoju.

 

KORZYŚCI

 • motywuje pracowników do działania
 • usprawnia komunikację w firmie
 • pozwala na ocenę pracy pracowników
 • weryfikuje skuteczność działania firmy
 • wprowadza usprawnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • stawia zadania rozwojowe pracownikom i firmie
 • prowadzi do rozwoju przedsiębiorstwa i pracowników 

PRZYKŁADOWE CELE REALIZOWANE W RAMACH SYSTEMU ROZWOJU PRACOWNIKÓW

 • wypracowywanie usprawnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (w działaniu zespołu, wykonaniu zadań, we współpracy z klientami)
 • monitorowanie efektywności realizacji zadań przez pracowników
 • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników
 • wypracowywanie rozwiązań mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników
 • motywowanie pracowników do pracy
 • monitorowanie firmy pod względem efektywności funkcjonowania polityki personalnej
 • prezentowanie oczekiwań firmy w stosunku do pracowników
 • prezentowanie oczekiwań pracowników w stosunku do firmy
 • badanie potrzeb zawodowych pracowników
 • określanie ścieżek rozwojowych pracowników
 • udoskonalanie systemu motywacyjnego, szkoleniowego, komunikacyjnego w firmie.

 PRZYKŁADOWE ETAPY SYSTEMU ROZWOJU PRACOWNIKÓW

 

 I etap

Wstępne rozmowy dotyczące kształtu, jaki System Rozwoju ma przybrać w Państwa firmie.

II etap Projektowanie systemu

Po wcześniejszych ustaleniach opracowujemy System Rozwoju właściwy dla Państwa firmy. Przygotowujemy elementy systemu, plan wdrożenia, narzędzia, ustalamy zasady.

III etap  Przedstawienie Systemu Rozwoju dla Państwa firmy

Prezentujemy Państwu System Rozwoju zaprojektowany w oparciu o potrzeby Państwa firmy. W przypadku sugestii co do zmian w Systemie, wprowadzamy usprawnienia.

 IV etap  Realizacja

Przeszkolenie osób z Państwa firmy odpowiedzialnych za realizowanie Systemu Rozwoju w firmie.

 V Etap  Wdrażanie systemu

Nadzorujemy proces wdrażania Systemu Rozwoju Pracowników w Państwa firmie i wspieramy Państwa w pierwszym etapie działania Systemu.

 

KOSZT

Ustalany indywidualnie w zależności od zakresu usługi.

 

KONTAKT

info@centrum-rozwoju.eu

Tel: +48 793 013 759

 

Zapraszamy do współpracy!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress